bakü devlet üniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan’ın başkentinde bulunan Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi oldukça fazla öğrenci sayısına sahiptir. Eski ve sürdürülebilir...

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Baku Devlet Üniversitesi Azerbaycan’ın eğitim kurumlarında bir lider konumdadır. Azerbaycan Baku Devlet Üniversitesi zengin bir tarih ve bugün bir Azerbaycan Cumhuriyetinin en ünlü bilim ve eğitim merkezlerinden biri olarak bilinmektedir.Üniversite düşünce ve ulusal düşünce merkezi olmuştur. Azerbaycan’ın ünlü politikacısı, Haydar Aliyev ve tanınmış bilim adamları, aydınlar binlerce ve seçkin diplomatların bu üniversiteden mezun edilmiştir. Milli lider Haydar Aliyev’in 13 Haziran 2000 tarihli kararnamesine göre, özerklik statüsü verilmiş ve kendi tüzüğünde temelinde faaliyete uygulamaya başlamıştır.

Bugün Baku Devlet Üniversitesi öğrencilerinin 55 lisans ve 153 yüksek lisans derecesi ile 16 ana dal sunuyor. Her yıl binlerce genç, Bakû Devlet Üniversitesini seçmektedir. Öğrencilerine Sağlamış olduğu imkanlar bakımından laboratuarlar, bakım odaları ve gerekli malzeme ve tüm imkanlarını sergilemektedir. Üniversitenin temel amacı profesyonel özgür ve yaratıcı demokratik değerlere dayalı uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim teknolojilerine dayalı 10 dil odası öğrencilerin kullanımı için kütüphanesi ve 12 okuma odası, 5 abonelik bölümler sistematik Öğrenciler ve öğretmenler için 15 bin den fazla hizmet beş milyon kitap bulunmaktadır.

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Görkemli Spor ve Sağlık Kompleksi

Eğitim üniversitesin de sağlıklı ve güçlü bir gençlik yetiştirmek içinde, görkemli spor ve sağlık kompleksi inşa ederek yer almaktadır. Aynı zamanda Üniversitesi 37 bilimsel araştırma ve fiziksel öğretim laboratuarları merkezinde de insani alanlarda Bilimsel Araştırma Enstitüsü Uygulamalı Matematik ve Scinetific Araştırma Enstitüsü Phesics Sorunları 200’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Burada da Azeri dilin ayrıntıları gibi disiplinleri düşünülmektedir. Azerbaycan’ın Tarihi ve edebiyatı, genetik, nanoteknoloji, Nanomalzemelerin ve diğer geniş spektrumlu alanların oluşması sağlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Üniversitesi BSU gibi yetkili kurum ve Ortaklık Avrasya, eski SSCB üniversitelerin kurumların üyesidir. Hazar Denizi Devletleri Derneği, Karadeniz Türkiye Derneği, Avrupa Üniversiteler Derneği ve Üniversitelerin 2002–2004 BSU yılında çok başarılı Derneği Karadeniz ülkelerinin Üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, üniversite bilimsel ve teknik işbirliği konusunda ikili anlaşmalar vardır. Öğrenciler-öğretmen değişim programlarında ERASMUS ile Moskova Devlet Üniversitesi Lomonosov’s, Orta Eeast Teknik Üniversitesi, Nice-Sofya zıt Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Kiev Ulusal Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve diğer üniversite ve derneklerle iş birliği içerisindedir.

Azerbaycan Devlet Üniversitesi Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için son başvuru tarihi (yine yüksek lisans ve doktora?) her yıl Şubat ayı itibari ile belgelerin teslimi ile gerçekleşecek bu durum üniversitemizde sunulacak programlara en az 3 tercih dilekçesi ile başvurmalarını bunun sonuçlarını 3 ve 6 ayda alabilmektedirler. şubat ayı başvuranlar eğitime 9.da üniversite eğitimine alınırlar.

Üniversitenin Şubat ayı itibari ile başvuranlarımız 9. ayda üniversite eğitimine alınırlar.

Eğitim dili: Azeri ve Rusça
Hazırlık eğitimi: Üniversite bünyesinde verilmektedir ve ücreti 900 ABD Dolarıdır.
Yurt İmkânı: Üniversitede yurt imkânı yoktur.
Baku Devlet Üniversitesi, dört fakülte Bulunmaktadır. Tarih ve filoloji ile faaliyete başlayan fizik Matematik, Hukuk,
Üniversitede uzmanlara sahip 55 lisans ve 153 yüksek lisans ile 16 fakülte bulunmaktadır.

Azerbaycan Üniversiteleri Kayıt Tarihleri;

Kayıtlar Mayıs ayından Ağustos ayının 15’ine kadar alınmaktadır.
Erken Kayıt Avantajları;
Bize başvurup erken kayıt yaptırdığınız takdirde eğitiminize zamanında başlarsınız ve kontenjan sıkıntısı çekmezsiniz. Bu hususta her üniversitenin prosedürleri farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler Aralık ayının başında ek kontenjan dahilinde öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca bazı okullar da Şubat ayında ikinci dönem kayıtları almaktadır. Bu konuda ön bilgi çok önemlidir. Detaylar için Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Mekaniği – Matematik Fakülte

• Yüksek matematik
• Diferansiyel ve entegral denklemler
• Matematiksel analiz
• Teori fonksiyonları ve fonksiyonel analiz
• Hesaplamalı matematik
• Matematik ve öğretim kendi yöntemleri
• Cebir ve geometri
• Yönetim teorisi yöntemleri Matematiksel
• Teorik Mekanik ve Katı ortamlar mekaniği

Sibernetik Uygulamalı Matematik ve Fakültesi

• Uygulamalı Matematik Bölümü.
• Matematiksel Fizik Denklemler bölümü
• Programlama teknolojileri departmanı Bilgi.
• Matematiksel Sibernetik Bölümü,
• Optimal Kontrol ve bölümü Optimizasyonu
• Matematiksel Modelleme ve bölümü Yöneylem Araştırması
• Matematik Olasılık bölümünün Teorisi istatistikleri
• Matematiksel İktisat Bölümü ve sistemlerin ekolojik Modelleme Ekonomisi
• Uygulamalı yöntemleri Matematik Bölümü Analiz
• Ekonomik Bölümü Bilgi
• Enformasyon Bilimi Bölümü

Fizik Fakültesi

• Genel Fizik
• Optik ve Molekül Fiziği
• Maddenin Yapısı
• Yarıiletkenler Fiziği
• Katı hal Fiziği
• Teorik Fizik
• NanoMalzemeler Fizik Kimya
• Astrofizik
• Fiziksel Elektronik

Kimya Fakültesi

• Genel ve inorganik kimya
• Organik kimya
• Fiziksel ve kolloid kimyası
• Analitik kimya
• Petrol kimya ve kimya teknolojisi
• Yüksek moleküler bileşikler kimyası
• Kimyası Metodoloji Öğretim
• Ekolojik kimya

Biyoloji Fakültesi

• Zooloji Bölümü omurgasızlar
• Biyokimya ve biyoteknoloji bölüm
• İnsan ve hayvan fizyolojisi bölüm
• Botanik Bölümü
• Toprak bilimi
• Mikrobiyoloji Bölümü
• Bitki fizyolojisi bölüm
• Genetik ve Darwinizm bölüm
• Omurgalı zooloji ve biyoekolojisi bölüm
• Biyofizik ve moleküler biyoloji bölümü
• Biyoloji
• Biyokimya
• Toprak Bilimi
• Daire toprak arazi yönetimi
Arazi yönetimi ve zemin inceleme aşamada ana aşağıdaki özel profesyonel olarak hazırlanmıştır:

• Botanik
• Mantarbilim
• Omurgasız zooloji
• Entomoloji
• Mikrobiyoloji
• Fizyoloji Hayvanlar İnsanlar
• Fizyoloji bitkilerin
• Biyokimya
• Balık bilimi
• Genetik ve seçim
• Biyofizik
• Moleküler biyoloji
• Vertebral zooloji
• Ekoloji
• Yer Ekoloji

Coğrafya Fakültesi

• Fiziki coğrafya
• Ekonomik ve sosyal coğrafya
• Coğrafya turizm yabancı ülke ve
• Hidrometeoroloji
• Jeodezi ve haritacılık
• Koruma çevre
• Azerbaycan coğrafyası

Jeoloji Fakültesi

• Mineraller
• Jeoloji
• Jeoloji Tarihi
• Paleontoloji ve jeoloji
• Kristal mineralojisi ve jeokimyası
• Fizik, Sismoloji ve yer bilimleri
• Jeoloji Hidrojeoloji Mühendisliği

Filoloji Fakültesi

• Azerbaycan Dil Bilimi
• Azerbaycan Klasik Dil Bilimi
• Azerbaycan Modern Edebiyatı
• Azerbaycan Halk Edebiyatı
• Türkoloji
• Azeri Dil Eğitimi Yöntemleri
• Genel Dil Bilimi
• Dünya Edebiyatının
• Türk Halklarının Edebiyatı
• Rus Dil Bilimi
• Rus Edebiyatı Klasikleri
• Rus Edebiyatı
• Rus Dili İnsani Bilimler
• Rusça Dili
• İngiliz Dili
• Fransızca Almanca Dili

Tarih Fakültesi

• Etnografi Arkeoloji Bölümü
• Afrika Asya ülkeleri Tarihi
• İnsani Azerbaycan Tarihi
• Azerbaycan Tarihi ve Çalışmaları
• Azerbaycan Tarihi
• Modern Amerika Avrupa Tarihi ülkeleri
• Ortaçağ ve Bölümü Eskiçağ Tarihi
• Slav Ülkelerinin tarihi
• Kafkas Milletleri ve Türk Tarihi Bölümü
• Tarih Fakültesi IISE Bölümü

Hukuk Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası

İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça ve Almanca dilleri ile eğitim sunulmaktadır.

• Bölüm yönetimi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve
• Bölümü ilişkilerin uluslararası
• Hukuk Fakültesi Uluslararası Kamu
• Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk ve Avrupa
• Bölümü Diplomasi ve modern entegrasyon süreçlerine
• İşletme Bölümü Gümrük iş ve
• Bölümü dil yabancı

Hukuk Fakültesi

• Ceza Hukuku
• Ceza Süreci
• Medeni Hukuk
• Ekoloji
• Hukuk
• Suç ve Yasal Uzmanlık
• Devlet hukuku

Gazetecilik Fakültesi

• Uluslar arası Gazetecilik
• Gazetecilik Teorisi ve Denemeleri
• Gazetecilik ve Basın Tarihi, ideolojik Yöntemleri
• Gazetecilik Radyo ve Televizyon

Fakültesi Bilgi Kütüphanesi Bilim

• Tarih
• Azerbaycan
• Rus tarihi
• Kütüphaneci- bibliyograf
• Yayıncılık ve düzenleme

Araştırmaları Oriental Fakültesi

• Arapça Bölümü
• İran Bölümü
• Filoloji Türk Bölümü
• Edebiyat ve bölüm Uzak Doğu dilleri

İlahiyat Fakültesi

Ahlak eğitim göre için, İslam Kuran planı gibi konular olarak Arapça, Kutsal, ilkeleri İslam temel İslam öyküsü, yorum temelleri, Müslüman hakları temelleri, İslam hakları Yorum temel ilkeleri Hadis, Kur’an türleri okuyan, dini felsefesi, dogmatik teoloji, İslam ülkelerinin coğrafyası, dini tarih, lojistik, eğitim, ‘felsefesinin İslam, safsata, din psikolojisi, İslami konuların dini sosyoloji, yöntem pedagogları, tarihin İslam kültürü, beden eğitimi tarihinin Azerbaycan, İngilizce, Farsça, Türkçe, Arapça genel dilbilim, dini müzik, tıp eğitimi, öğretim üyeleri bulunmaktadır.

• İlahiyat İslam dini
• İslam Tarihi
Psikoloji Bölümü Sosyal Bilimler ve Fakültesi
Dilbilim Bölümü 1995 kurulmuştur. Arapça, İngilizce, Farsça ve Türkçe dillerinde uzman yetiştirilmektedir. Akademik toplam 6699 uzman yetişmiştir.
• Siyaset Bilimi ve Sosyoloji
• Ekonomi
• Sosyoloji
• Felsefe Tarihi
• İnsan felsefeleri
• Felsefe
• Pedagoji
• Psikoloji
• Cinsiyet ve Uygulamalı Psikoloji
• Ekonomi Teorisi
• Sosyal ve Eğitim Psikolojisi

Enstitüsüler

Enstitüsü Sorunları Fiziksel
• Teorik Fizik
• Yarıiletken Fiziği
• Yüksek Enerji Fiziği
• Fizik ve biyolojik sistemlerin
Enstitüsü Matematik Uygulamalı
• Tanıma işleme görüntüleri ve Bilgi
• Matematiksel modelleme ve Otomatikleştirilmiş sistemler
• Sistemin matematiksel problemleri analiz
• Ters problemler ve doğrusal olmayan denklem
• Bilgi ve Bilgisayar Sistemleri
• Ekonomik sistemlerin matematiksel modellenmesi

EĞİTİM BÖLÜMÜ EĞİTİM BÖLÜMÜ

1 Lisans sahne girme 900 $
2 Yüksek lisans ve lisansüstü 1 dönem (4 ay) 600 $
2. Dönem (yıllık) 900 $

ON LİSANS ETAP

I. Full-time ders

1 Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi 1000 $
2 Hukuk Fakültesi 1000 $
3 Oryantal çalışmaları, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik Fakültesi ve Tarih. 800 $
4 Mekanik Fakültesi Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Coğrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve İlahiyat 700 $

II.Yazışmalar tarafından Öğrenim Yazışmalar tarafından Öğrenim

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk, Oriental Studies, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik, Tarih, Hukuk, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Coğrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve İlahiyat Fakültesi. 700 $

MASTER

I. Full-time ders

1 Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi 1.500 $
2 Oryantal çalışmaları, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik, Tarih, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Coğrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve İlahiyat Fakültesi. 1.200 $

II.Yazışmalar tarafından Öğrenim

1 Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi 1000 $
2 Oryantal çalışmaları, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik, Tarih, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Coğrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve İlahiyat Fakültesi 1000 $

lisansüstü

1 Full-time Öğrenim 1.600 $
2 Yazışmalar tarafından Öğrenim 1.200 $

DOKTORA

1 Full-time Öğrenim 1800 $
2 Yazışmalar tarafından Öğrenim 1.500 $

DERECE İÇİN

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk, Oriental Studies, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik, Tarih, Hukuk, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Coğrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve İlahiyat Fakültesi. 1000 $

Staj

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk, Oriental Studies, Gazetecilik, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik, Tarih, Hukuk, Mekanik-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Coğrafya, Filoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilim ve İlahiyat Fakültesi. 7

 

Sıkça Sorulan Sorular

Bakü tıp ne kadar?

Üniversite sadece Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesine yabancı uyruklu öğrenci kabul etmektedir. Hazırlık kursları için yıllık 3.000$ ve diğer kurslar için yıllık 4.000$. Yurt imkanları vardır ve aylık ücret 1.000 manattır.

Bakü Devlet Üniversitesi dünyada kaçıncı sırada?

12-24 Haziran 2022: QS Dünya Üniversite Sıralaması yayınlandı. Bakü’deki üniversiteler arasında Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi 1001 ile en yüksek dereceli okullardan biri olarak ortaya çıkıyor.

Azerbaycan’da tıp okunur mu?

Azerbaycan’da tıp eğitimi alabilmek için bir yıllık dil hazırlık eğitimi gerekmektedir. Bu dil eğitimini tamamladıktan sonra 6 yıllık tıp eğitimi verilmektedir.

 

Puanla
[OY: 7 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!