Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan coğrafi özellikleri bulunduğu coğrafi konum tarafından belirlenmektedir. Kafkasya’da yer alan bu ülke Kafkas dağlarının ülkeye kattığı..

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri, Azerbaycan’ın coğrafi özellikleri bakımından oldukça rahat konumdadır. Azerbaycan dünyaya kuzey enlemlerince 38°-25, boylamında 44°-50 coğrafi bir alanda yerleşiktir. Azerbaycan’ın sınır uzunluğu 3600 km olup 657 metre deniz seviyesine yüksektir. Azerbaycan’ın % 50 civarını dağlık alan oluşturmaktadır. Büyük ve küçük Kafkas dağları, Taliş dağlık alanları oluşturan dağlardır. En yüksek yeri Tufan Dağı’dır. Tufan Dağı’nın yüksekliği 4489 metredir. Kura ve Aras ovaları bulunmaktadır.

Geniş ve düz olan Kura ve Aras en önemli ovalarındandır. Bu ovalar ova içinde ova bulunduran bir özelliğe sahiptirler. Azerbaycan çok çeşitli iklime sahip bir ülkedir. Öyle ki dünyada bulunan 11 iklimden tam 9’unu Azerbaycan’da yaşamak mümkündür. İklimi bölgelerine göre değişiklik göstergede genel olarak Bozkırdır. Yıllık sıcaklığı ortalama genel olarak 10 ° ‘nin üzerindedir. Genel olarak Azerbaycan’da insanı boğmayan bir hava hakimdir. Azerbaycan’ın en büyük gölü Hacı kabul gölü 17,5 km²’dir.

Kura Nehri

Azerbaycan’da bulunan Kura nehri ise Azerbaycan’ın en büyük nehri olup Hazar’a dökülür. Nehrin uzunluğu 1364 km’dir. Kura ve Aras adeta ayrılmaz bir ikili gibi olup Kura nehrinin bir kolu olan Aras ise 1072 km’dir . Bunun yanı sıra ülkede birçok akarsu mevcuttur. Azerbaycan için Hazar gölü ise büyük bir nimettir. Tarıma oldukça el verişeli bir ülkedir. Güney’inde İran, Kuzey’inde Gürcistan ve Rusya, doğusunda Hazar denizi ve batısında Türkiye ve Ermenistan bulunur.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!