Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan coğrafi özellikleri bulunduğu coğrafi konum tarafından belirlenmektedir. Kafkasya’da yer alan bu ülke Kafkas dağlarının ülkeye kattığı..

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri, Azerbaycan’ın coğrafi özellikleri bakımından oldukça rahat konumdadır. Azerbaycan dünyaya kuzey enlemlerince 38°-25, boylamında 44°-50 coğrafi bir alanda yerleşiktir. Azerbaycan’ın sınır uzunluğu 3600 km olup 657 metre deniz seviyesine yüksektir. Azerbaycan’ın % 50 civarını dağlık alan oluşturmaktadır. Büyük ve küçük Kafkas dağları, Taliş dağlık alanları oluşturan dağlardır. En yüksek yeri Tufan Dağı’dır. Tufan Dağı’nın yüksekliği 4489 metredir. Kura ve Aras ovaları bulunmaktadır.

Geniş ve düz olan Kura ve Aras en önemli ovalarındandır. Bu ovalar ova içinde ova bulunduran bir özelliğe sahiptirler. Azerbaycan çok çeşitli iklime sahip bir ülkedir. Öyle ki dünyada bulunan 11 iklimden tam 9’unu Azerbaycan’da yaşamak mümkündür. İklimi bölgelerine göre değişiklik göstergede genel olarak Bozkırdır. Yıllık sıcaklığı ortalama genel olarak 10 ° ‘nin üzerindedir. Genel olarak Azerbaycan’da insanı boğmayan bir hava hakimdir. Azerbaycan’ın en büyük gölü Hacı kabul gölü 17,5 km²’dir.

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri

Kura Nehri

Azerbaycan’da bulunan Kura nehri ise Azerbaycan’ın en büyük nehri olup Hazar’a dökülür. Nehrin uzunluğu 1364 km’dir. Kura ve Aras adeta ayrılmaz bir ikili gibi olup Kura nehrinin bir kolu olan Aras ise 1072 km’dir . Bunun yanı sıra ülkede birçok akarsu mevcuttur. Azerbaycan için Hazar gölü ise büyük bir nimettir. Tarıma oldukça el verişeli bir ülkedir. Güney’inde İran, Kuzey’inde Gürcistan ve Rusya, doğusunda Hazar denizi ve batısında Türkiye ve Ermenistan bulunur.

 

Azerbaycan Coğrafya Şartları ve Özellikleri

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Güneyde İran, batı ve kuzeyde Gürcistan ile komşudur. Hazar Denizi, Azerbaycan’ın doğusunda yer alır. Azerbaycan sert bir iklime ve az doğal kaynaklara sahip yarı izole bir ülkedir. Ancak Azerbaycan zengin petrol yataklarına sahiptir ve doğal kaynakları nedeniyle dünyanın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden biridir.

Birincisi, Azerbaycan iki büyük deniz arasında yer almaktadır. Hazar ve Karadeniz, Azerbaycan’ı diğer ülkelerden ayırır. Bu denizler, Azerbaycan’ın topraklarının çoğunu oluşturuyor ve ülkeye bol miktarda su kaynağı sağlıyor. Ayrıca Azerbaycan’ın bu iki alanda da bol arazisi vardır; bu topraklar çoğunlukla çöldür, ancak bazı verimli topraklar da vardır. Bu nedenle coğrafyanın Azerbaycan’ın kalkınması ve refahı üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

İkincisi, petrol gibi doğal kaynaklar Azerbaycan’ı ekonomik açıdan güçlü bir millet haline getirmiştir. Hazar Denizi’ndeki petrol yatakları, Azerbaycan’ı dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirdi. Bakır, altın, gümüş ve doğalgaz gibi diğer doğal kaynaklar da Azerbaycan’ın ekonomik gücüne katkı sağlamaktadır. Aslında bu doğal kaynaklardan elde edilen fosil yakıt, Azerbaycan’ın toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %95’ine katkıda bulunmaktadır. Bu kaynak bolluğu, Azerbaycan gibi gelişmekte olan ulusların toplumlarını modernize etmelerini kolaylaştırıyor.

Bakü, Azerbaycan nüfusunun çoğunun yaşadığı yerdir ve onu başkent yapar. Ancak Bakü, Bakü’nün toplam arazi alanının sadece %53’ünü oluşturuyor; kalan %47’si çoğunlukla ıssız çöldür. Yine de Bakü, Haydar Aliyev Uluslararası Havaalanı ve Sovyetler Birliği’nin bir parçası olduğu zamanlardan kalma Versay Sarayı’ndan ilham alan binalar gibi birçok ünlü simge yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Elverişli coğrafi koşulları ve doğal kaynakları nedeniyle birçok uluslararası şirket Bakü’de ofisler açmaktadır.

Elverişli coğrafya, zengin doğal kaynakları nedeniyle Azerbaycan vatandaşlarını çok zengin kılmıştır. Ayrıca Bakü, elverişli coğrafi koşulları nedeniyle birçok ünlü simge yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle, birçok insan Azerbaycan’ın elverişli koşullarını biliyor ve bu da onu doğal kaynaklardan kâr elde etmek isteyen şirketler için ideal bir yer haline getiriyor.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!