Azerbaycan Hazar Üniversitesi

Azerbaycan Hazar Üniversitesi

Herhangi bir sınava girmeden üniversite eğitimi almak isteyen kişiler Azerbaycan Hazar Üniversitesi fırsatlarını değerlendirebilir..

Azerbaycan Hazar Üniversitesi

Azerbaycan Hazar Üniversitesi 1991 yılında eğitime başlamış bir özel üniversitedir. Azerbaycan’ın ilk özel üniversitesi olmanın yanı sıra, aynı zamanda Azerbaycan’da İngilizce eğitim yapan ilk üniversitedir. Üniversitede önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Amerikan kredi sisteminin kullanıldığı üniversite, Azerbaycan’ın Bolonya sistemine katılmasına ve Bologna prensiplerinin Azerbaycan Üniversiteleri’nde anlaşılarak uygulanmasına katkıda bulunmuştur. 180 Amerika Kredi Sisteminin sisteminin kullandığı ilk ve tek tip ve tek üniversite Ayrıca, Amerika ve Asya gibi birçok ülkelerin önde gelen üniversiteleriyle öğrenci transfer sistemini ERASMUS uygulamaktadır.

Azerbaycan Hazar Üniversitesi, İngilizce eğitim yapan üniversitedir. Amerikan kredi sisteminin kullanıldığı sisteminin kullanmaktadır. 2 Üniversitemiz 7 fakülte Buna bağlı 33 bölüm,
2 Enstitüsü, 9 Bilimsel ve Kültürel Merkezi ve Enstitüsü, 9 Bilimsel ve Kültürel Merkezi ve Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde ve Yazma Bilmeyenler için eğitim verilmektedir. 2000 öğrenci bulunmaktadır. Mesleki eğitim programları sunulmaktadır.

• Neftcilar Kampüs

• Downtown Kampüsü

• Alatava Kampüsü

Azerbaycan Hazar Üniversitesi

Azerbaycan Hazar Üniversitesi

Türkçe İngilizce Eğitim YÖK Denkliği

Türkçe İngilizce Eğitim YÖK denkliği bulunmaktadır. Üniversite 13.12.08 tarihinde T.C.YÖK’e gerekli başvuruları yapmıştır. Üniversitenin bazı birimleri T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 07.05.2009 tarihli 15 sayılı Yürütme Kurulu Kararıyla tanınmış, diğer birimlerin tanınma işlemleri ise halen devam etmektedir. Hazr Üniversitesi Bakü’nün değişik yerlerinde Mühendislik ve Tıp klinik ve uygulama alanları dışında 5 kampüsü, eğitim binası, yaklaşık 18.000 m2 alanı kapsamaktadır. Bunların yanı sıra, 7000 m2 ‘lik alan öğrenci yurtları, misafirhane, lojman, anaokulu ve spor tesisleri için ayrılmış durumdadır. Bütün eğitim binalarında modern, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır.

Azerbaycan Hazar Üniversitesi, Azerbaycan kültürü derslerinde kullanılmak üzere Halı Müzesi ve Atölyesi, Kuyumculuk Müzesi ve Atölyesi, Milli Giyim Müzesi mevcuttur. Ayrıca üniversitede Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kullanımında olan “Mahkeme Salonu” odası bulunmaktadır. Üniversitenin kendi yayınevi (Khazar University Press) matbaası, araştırma dergileri vs. yayın organları vardır. Üniversite yayınları arasında dünya dillerinden tercümeler, ders kitapları, monografiler, dergiler, konferans bildirileri vs. bulunmaktadır. Üniversitemizin çağdaş ve zengin kütüphanesi vardır. Yaklaşık 140 bin kitaptan oluşan yayınlardan, 125 318 adedi 1990’dan sonraki yayınlardır. Kütüphanede elekton katolog, EBSCO, Depository Dünya Bankası ve Asya İnkişaf Bankası, Uluslararası projeler ve Azerbaycan’da ilk elektronik arşiv bulunmaktadır. Modern binalarda Akademik faaliyetler için gerekli derslik, laboratuvar bulunmaktadır.

Hazar Üniversitesinin Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle üniversitemiz farklı kültürlere ev sahipliği yaparak etkileşimlerin yaşandığı uluslararası bir konuma sahiptir. Öğrenciler üniversitemizin çeşitli bölümlerinde Lisans, Yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmekteler

Azerbaycan Üniversiteleri Kayıt Tarihleri;

Kayıtlar Mayıs ayından Ağustos ayının 15’ine kadar alınmaktadır.
Erken Kayıt Avantajları;
Bize başvurup erken kayıt yaptırdığınız takdirde eğitiminize zamanında başlarsınız ve kontenjan sıkıntısı çekmezsiniz. Bu hususta her üniversitenin prosedürleri farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler Aralık ayının başında ek kontenjan dahilinde öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca bazı okullar da Şubat ayında ikinci dönem kayıtları almaktadır. Bu konuda ön bilgi çok önemlidir. Detaylar için Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.

Hazar Üniversitesinin Kurulması

Hazar Üniversitesinin kurulması hakkındaki ilk karar 20.12.1990 tarihinde Azerbaycan Respublikası Bakanlar Kurulu (K-N.286) tarafından alınmıştır. 18.03.1991’de Bakanlar Kurulu’nun 41 sayılı kararıyla üniversite Azerbaycan’ın yabancı dil bilen uzman eleman (İngilizce) ihtiyacını karşılamak üzere yetkilendirilmiştir. 10.04.1993’te Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yanında “Devlet Yüksek Uzman Komisyonu”nun (DAEK) 9/1 sayılı kararıyla Azerbaycan’ın ilk özel yüksek öğretim kurumu statüsünü kazanmış ve Denetim Kurulu’nun dan geçmiştir. 04.03.1995 yılında Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yanında “Devlet Yüksek Uzman Komisyonu”nun (DAEK) 41 sayılı kararıyla tekrar Denetim Kurulu’nun dan geçmiştir. Hazar Üniversitesine, Bakanlar Kurulunun 13.02.1997 tarih 15 sayılı kararı ve Eğitim Bakanlığının 19.06.1997 tarih 420 sayılı kararıyla Yüksek Lisans Programında eğitim/öğretim yapma ve uzman yetiştirme yetkisi verilmiştir.

24.09.1999 tarih Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu tarafından ilgili Anabilim Dallarında Doktora (Ph.D) Programının açılması kararı alınmıştır. 10 Temmuz 2002 tarihinde Eğitim Bakanlığı tarafından Hazar Üniversitesine AB N 019019 serisiyle “Bütün alanlarda eleman ve uzman yetiştirme” yetkisi verilmiştir. 2004 yılında Hazar Üniversitesi uluslararası “ British Petroleum Exploratıon” kurumunun “Distance Learning Methods” ve “University- Industry Relations” projeleri üzere dış denetimden geçmiş bu denetimle başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Ayrıca, Nisan 2006 tarihinde Hazar Üniversitesi Salzburg Seminar “Visiting Advisors Program” tarafından yürütülen “Academic stucture and Governance” ve “Üniversity Administratıon and Finance” programlarının dış denetimlerinden geçmiş ve Denetim Kurulunca takdir edilmiştir.

Azerbaycan Özel Üniversite

Azerbaycan`da ki özel Hazar Üniversitesi, Azerbaycan`da ki Özel üniversiteler arasında en modern ve İngilizce Üniversiteler arasında en modern ve etimolojisi kaynaklarla zengin kaynaklarla zengin kütüphaneye sahip tek üniversitedir. Üniversitemizin çağdaş ve zengin kütüphanesinde genel okuma salonunun yanı kütüphanesinde ders çalışması ve araştırma yapmasına yönelik özel çalışma mevcuttur. Üniversite öğrencileri dünyanın farklı bölgelerinde yayınlanan 4450 ?k?demik ve 3600`den fazla ekonomi dergilerini takip edebilmektedirler. Üniversitemizde Sosyal ve kültürel yaşamı renklendiren 30`a yakın öğrenci kulübü ve renklendiren 30 `a Yakın öğrenci kulübü ve “Talebe Meclis”i öğrencilerimizin boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini ve yeni arkadaş ortamları oluşturmalarını sağlar.

Üniversitemizin sağlık kontrol merkezinde ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmaktadır. Üniversitemiz Azerbaycan’ın yabancı dilde eğitim ilk özel tip özel üniversitesidir. Üniversitemizde; İngilizceye hakim, akademik, bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapabilen, takip eden, uluslararası toplantı gelişmeleri takip eden, uluslararası toplantı ve konferanslara katılabilen gençler yetiştirilmektedir. Üniversitemizde bölümünden asılı olmayarak bütün birinci sınıf öğrencileri, hazırlık sınıfı olmaksızın, yüksek kalitede İngilizce öğrenimi olmaksızın, yüksek kalitede etimolojisi öğrenimi görmektedirler. Öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çeşitli Hizmet üniteleri de bulunmaktadır.

Hazar, Azerbaycan Bank gelişmiş bağları olan Azerbaycan Uluslararası Operasyon Şirketi, Ernst ve Young, Price-Waterhouse Coopers, Fillip Morris, Azersun Holding, TÜSIAB, Hyatt International, Coca-Cola Azerbaycan Ulusal, Uluslararası Banka Azerbaycan, McDermott var Norveç İnsani Enterprises, BM, UNESCO, UNICEF, vb

İş Birliği anlaşması olan yurtdışı Üniversiteler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Singapur Tasarım Yönetimi ve Süvari Okulu, İsrail İbrani Üniversitesi, Malezya Araştırmalar Enstütüsü, Japonya Doshisha Üniversitesi, Japonya Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi, Çin Pekin Petrol Çin Üniversitesi, Çin Guizhou Üniversitesi, Kore Sogang Üniversitesi, Kore Hallym Üniversitesi, Kore Cheongju Üniversitesi, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Qurtuba Fen Üniversitesi, Tayland Teknoloji Asya Enstütüsü, İran Tebriz Üniversitesi, İran Tebriz Öğretmen Eğitimi Üniversitesi, İran Zanjan Üniversitesi, İran Nabi Akram Üniversitesi, Almanya Medya Yönetimi ve gazetecilik Kafkasya Okulu, Almanya Kafkasya İşletme Okulu Almanya Afrika ve Asya Enstütüsü, AlmanyaTelavi Devlet Üniversitesi, Libya Yedinci Nisan Üniversitesi, Libya Mergib al Üniversitesi, Avustralya Ballarat Üniversitesi,

• İktisadi ve Ticari Araştırmalar ve Eğitim Merkezi

• Sözlük ve Ansiklopedi Merkezi

• Psikolojik Destek ve Psikoterapi Merkezi

• Eğitim Siyaseti Enstitüsü

• Mezunlarla İş ve Mesleki Eğitim Merkezi

• Hazar Hukuk Kliniği

• Tercüme Araştırmalar Merkezi

• Hazar Enerji Araştırmalar Merkezi

• Çevre Araştırmalar Merkezi

• Uzaktan Eğitim Merkezi

• İlim ve Sanat Meclisi

Fakülteler ve Bölümler

Mühendislik ve Fen Fakültesi

• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilgisayar Bilimleri
• Matematik
• Fizik
• Kimya
• Petrol Mühendisliği
• Çevre Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği (YÖK denkliği bulunmaktadır)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eğitim Dili İngilizce)

• Maliye
• Muhasebe
• İşletme (YÖK denkliği bulunmaktadır)
• Uluslararası Ekonomi
• Pazarlama
• Uluslararası İşletmecilik

İnsani Bilimler ve Sosyal İlimler Fakültesi

• İngiliz dili ve Edebiyatı
• Tercüme Araştırmaları
• Azerbaycan dili ve Edebiyatı (YÖK denkliği bulunmaktadır)
• Azerbaycan Tarihi
• Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler
• İletişim (Gazetecilik, Radio ve TV)
• Doğu Dilleri
• Din Araştırmaları

Hukuk Fakültesi

• Hukuk

Eğitim Fakültesi

• İlkokul öğretmenliği
• Matematik ve Bilgisayar öğretmenliği
• Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı öğretmenliği
• Eğitim Yönetimi
• Eğitim Tarihi ve Felsefesi

Tıp Fakültesi

• Tıp
• Dişçilik
• Tıbbi Biyoloji

Türk İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eğitim Dili Türkçe)

• İşletme Bölümü (YÖK denkliği bulunmaktadır)
• İktisat Bölümü
• Maliye Bölümü
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Fakülteler ve Bölümler

Sosyal Yaşam Sağlık Hizmetleri (İngilizce)

Mimarlık, Mühendislik ve Fen Fakültesi

• Eğitim-Öğretim İngilizce ve Azerbaycan Türkçesinde yapılmaktadır

• İnşaat Mühendisliği

• Bilgisayar Mühendisliği,

• Bilgisayar Bilimleri

• Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eğitim Dili İngilizce)

• İşletme

• İktisat

• İşletme Yönetimi

• Muhasebe

• Pazarlama

• Maliye (Finans) (YÖK Denkliği)

İnsani ve Sosyal İlimler Fakültesi

• İngiliz dili ve Edebiyatı,

• Tercümanlık

• Azerbaycan dili ve Edebiyatı (YÖK Denkliği)

• Siyasal Bilgiler Siyasal Bilgiler

• Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler

Hukuk Fakültesi

• Uluslararası Hukuk

Fakülteler

Eğitim Fakültesi

• İlkokul Öğretmenliği Yazma Bilmeyenler Öğretmenliği

• Matematik ve Bilgisayar Matematik ve Bilgisayar

• Öğretmenliği

• Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Öğretmenliği

• İngiliz dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tıp Fakültesi

• Tıp

• Dişçilik

• Tıbbi Biyoloji

Türk İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Eğitim Dili Türkçe)

• İşletme

• İktisat

• Uluslararası İlişkiler

• Maliye

• Kamu Yönetimi

• Çalışma Ekonomisi (YÖK Denkliği)

• Endüstri İlişkileri Endüstri İlişkileri (YÖK Denkliği)

(Bütün bölümlerimizde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız mevcuttur.)

Azerice: 3500 Dolar

İngilizce: 4375 Dolar

Eğitim harç iki taksitte ödeme imkanı sunulur.

Sabıka Kaydı istenmektedir.

Lisans

Bilim Dalı Master/Doktora

 

Petrol Mühendisliği (İngilizce) Neft-Maden Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) Bilgisayar Bilimleri (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliğben(İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce, Azerice) Inşaat Mühendisliğben (İngilizce, Azerice)
Muhasebe (İngilizce) Muhasebe (İngilizce)
İşletme (İngilizce) Işletme (İngilizce)
Finans (İngilizce) Maliye (Finans) (İngilizce)
Yönetim (İngilizce) İşletme Yönetimi (İngilizce)
İktisat (İngilizce) İktisat (İngilizce)
Pazarlama (İngilizce) Pazarlama (İngilizce)
Bölgesel çalışmalar (Avrupa, Amerika) (İngilizce) Uluslararası İlişkiler (Avrupa, Amerika)
Azerb.Language ve Edebiyatı Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı
Çeviri (İngilizce) Ingilizce Tercumanlık
Gazetecilik (İngilizce, Azerice) Gazetecilik (İngilizce, Azerice)
Eğitim (İlköğretim) (İngilizce, Azerice) Eğitim (Ilk Okul ve Sınıf Öğretmenliği) (İngilizce, Azerice)

 

Matematik ve Bilgisayar (educ.) (İngilizce, Azerice) Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği (İngilizce, Azerice)
Azerb.Language ve Edebiyatı (educ.) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı (educ.) İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
İşletme (Türkçe) İşletme (Türkçe)
Ekonomi(Türkçe) İktisat (Türkçe)
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) Uluslararası İlişkiler (Türkçe)
Kamu Maliyesi(Türkçe) Maliye (Türkçe)
Kamu Yönetimi(Türkçe) Kamu Yönetimi (Türkçe)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe)

Yüksek Lisans

Petrol Mühendisliği (İngilizce) Neft-Maden Mühendisliğben (İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliğben (İngilizce)

Bilgisayar Bilimleri (İngilizce)

İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı
Dilbilim (İngilizce, Azerice) Dil Bilim(İngilizce, Azerice)
Avrupa Çalışmaları (İngilizce) Uluslararası İlişkiler / Avrupa araştırmaları (İngilizce)
Uluslararası Gazetecilik (İngilizce, Azerice) Uluslararası Gazeteçilik (İngilizce, Azerice)
Azerb.Language ve Edebiyatı (Azeri) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Dünya insanların edebiyatı (İngilizce, Azerice)

Amerika ve Batı Edebiyatı

Rus Edebiyatı

Doğu Edebiyatı

Dünya Halkları Edebiyatı (İngilizce, Azerice)

Amerika ve Batı Edebiyatı

Rus Edebiyatı

Doğu Edebiyatı

Translation Studies (İngilizce) Tercümanlık (İngilizce)
Eğitim Yönetimi (İngilizce, Azerice) Eğitim Yönetimi ve Denetimi (İngilizce, Azerice)
MBA (İşletme Yüksek Lisans (İngilizce) olarak: Işletme (İngilizce)
a) Genel Yönetim (İngilizce) İşletme Yönetimi (İngilizce)
b) Uluslararası İşletme (İngilizce) Uluslararası İşletmecilik (İngilizce)
c) Finans (İngilizce) Finans (İngilizce)
d) Uluslararası Ekonomik İlişkiler (İngilizce) Uluslararası Ekonomik İlişkiler (İngilizce)
e) Enerji Yönetimi (İngilizce) Enerji Yönetimi (İngilizce)
İşletme (Türkçe) İşletme (Türkçe)
Ekonomi (Türkçe) İktisat (Türkçe)
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) Uluslararası İlişkiler (Türkçe)
Kamu Maliyesi (Türkçe) Kamu Maliyesi (Türkçe)
Kamu Yönetimi (Türkçe) Kamu Yönetimi (Türkçe)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe)

Not:  Üniversitenin tüm bölümlerinde DOKTORA (Doktora) programları mevcuttur.

Ücretleri: Tıp 4000 Euro Diğer Böümler 3500 Euro’du

 

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!