Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini, Günümüzde dünyada bulunan çok fazla din vardır. Azerbaycan Dini olarak resmi bir şey söylememiştir. Ancak nüfusun büyük...

Azerbaycan Dini

Günümüzde dünyada bulunan çok fazla din vardır. Azerbaycan Dini olarak resmi bir şey söylememiştir. Ancak nüfusun büyük çoğunluğu Müslümanlar tarafından oluşturulmaktadır. Elbette ülkede daha bir çok dine inanan insanlar mevcuttur. Azerbaycan da tüm insanlar son derece iyi geçinerek yaşamaktadırlar. Ülkede hiç bir şekilde din konusunda baskı yapılmamaktadır. Bu sebeple de herkes huzur içerisindedir.

Daha önce bir çok dine ev sahipliği yapan ve hala da devam eden Azerbaycan bu hoş görülü davranışı için her zaman dünyanın taktirini kazanmaktadır. Azerbaycan Dini olarak herkesin kendi görüşünü yaşamasından yanadır. Ama ülkenin çoğunluğunun müslüman oluşu da yanında bir takım gereksinimleri gerektirmektedir. İbadethaneler yapılırken insanların ihtiyacını karşılayacak oranda yapılmaktadır. Her kesime eşit şekilde yaklaşılarak kimseyi ihtiyacından mahrum bırakmamaya çalışmaktadır. Sürekli olarak da ülkeye yeni insanlar akın etmektedir.

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Farklı İnsan Kitleleri

Ülkede bulunan herkes kendi inancını özgür bir şekilde yaşayabildiği için hiç bir problem çıkmamaktadır. Azerbaycan bu kadar çok dine ev sahipliği yaptığı için de çok farklı insan kitlelerine sahiptir. İnsanların özgürce dinlerini yaşadıkları ender ülkelerdendir. Geçmişten günümüze derin bir millet yapısına sahip olan Azerbaycan çok farklı kültürlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenledir ki farklı dinlerin bulunması çok doğaldır. Birçok olumsuzluklara karşın bu farklı dinler bir arada yaşamayı başarmışlardır. Ancak her zaman Azerbaycan genel dini olarak İslam’ı benimsemiştir.

 

Azerbaycan ve Din

Din, dünya çapında tarihin ve kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Yüce bir varlığa veya tanrılara olan inanç, birçok kültürün çok önemli bir parçasıdır. Birçok ülkede din siyaseti, eğitimi ve ekonomiyi etkiler. Din, insanlar arasında güçlü bir birlik kaynağı olabilir, ancak aynı zamanda sosyal gerilimlere ve çatışmalara da yol açabilir. Farklı ülkelerde dini anlamak, ulusal dini sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olur.

Azerbaycan’daki en eski dinler, binlerce yıl öncesine dayanan Zerdüştlük ve Yahudilik idi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Azerbaycan, ülkedeki çoğu insanın bağlı olduğu bir İslam cumhuriyeti oldu. Ancak, Azerbaycanlıların çoğu pratik yapmayan Müslümanlardır. Tarihsel olarak, Zerdüştlük, Yahudilik ve Hıristiyanlık bölgedeki en etkili dinlerdi. Ancak, insanlar İslam’ı kabul ettikçe ve Bakü, Musevi topluluğu ile Müslüman bir şehir haline geldikçe etkileri azalmaktadır.

Din, binlerce yıldır Azerbaycan tarihi ve kültüründe ayrılmaz bir rol oynamıştır. Antik çağda, Zerdüştlük bölgedeki en etkili dindi. Bakü’de antik dönemde faaliyet gösteren tek tapınak, Zerdüştlüğün en yüksek tanrısı Ahura Mazda’ya adanmıştır. Bu din, Avrupa’nın Nazi işgali sırasında zulümden kaçana kadar yüzyıllarca bölgede yaşayan Yahudiler arasında da uygulandı. Sovyet zamanlarında, ateizm diğer tüm dinlere göre terfi ettirildi, ancak hükümet din üzerinde tarafsız bir duruş sergiledi ve varlığı boyunca kültürü geliştirmeye odaklandı.

Birçok uzman İslam’ı Azerbaycan’ın ana dini olarak görüyor. Müslümanlar her yıl namaz vakti ülke nüfusunun yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Ancak, pratik yapmayan Müslümanlar Azerbaycan nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Çoğu dini etki, Müslümanların yanı sıra diğer dinleri uygulayan insanlardan gelir; bu nedenle, insanlar İslam’ı uygularlar, ancak Müslüman olmaya veya başka bir dine bağlı kalmaya çok az ilgi duyarlar. Devlet, ülke genelinde cami inşa etmek için mali destek sağlıyor ve çeşitli programlar aracılığıyla vatandaşları arasında dini birliği teşvik ediyor.

Ancak, Azerbaycan genelinde dini çeşitlilikte bir düşüş olduğu bildiriliyor. 2010-2012 nüfus sayımı verilerine göre, Musevilik ve Hıristiyanlık gibi gayrimüslim dinlerin uygulayıcıları on yıl öncesine göre çok daha az. Bu eğilim endişe vericidir, çünkü pratik yapmayan inananlar arasında daha büyük sosyo-ekonomik sorunlar varsa daha büyük huzursuzluklara yol açabilir. Bazıları bu düşüşü hükümet yetkililerinin dini uygulamayanlara karşı hoşgörü göstermemesinden sorumlu tutuyor.

Din binlerce yıldır Azerbaycan tarihini şekillendirmiştir; bugün ülke nüfusunun yaklaşık yarısı Müslüman ve pratik yapmayan önemli bir azınlık. Bununla birlikte, Hristiyanlık veya Yahudilik gibi gayrimüslim dinleri daha az insan uyguladığı için son on yılda dini çeşitlilikte endişe verici bir düşüş oldu. Bu eğilim, devlet liderlerinin dini hoşgörü gibi konuları ele almadan devam ederse, Azerbaycan kültürü önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişebilir.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!