Azerbaycan Nufusu

Azerbaycan Nüfusu

Azerbaycan Nüfusu, Azerbaycan Cumhuriyeti, içerisinde çok fazla etnik köken bulunduran, zengin bir kültürel mirasa sahip olan bir ülkedir..

Azerbaycan Nüfusu

Azerbaycan Nüfusu, Azerbaycan Cumhuriyeti, içerisinde çok fazla etnik köken bulunduran, zengin bir kültürel mirasa sahip olan bir ülkedir. Azerbaycan’ın nüfusu incelendiğinde Azeri ve Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. 2014 Nüfus sayımı; 9.494.600 olarak tespit edilmiştir. Son 50 yılda Azeri nüfusunun hızla arttığı ve ülke içerisinde bulunan etnik kökenlerin oranlarının ise gittikçe azaldığı görülmektedir. Ülke nüfusunun %54’ü kentlerde, %46 ‘sı ise köylerde yaşamaktadır. Ve Azerbaycan’ın en önemli nüfus özelliklerinden biri ise; ülkenin toplam nüfusunun %60’a yakının genç nüfustan oluşuyor olmasıdır.

Nüfusun genç olmasının en önemli faktörü; Azerbaycan’da üniversite okumaya gelen öğrencilerin çok fazla yoğunlukta olmasından kaynaklanmaktadır. Azerbaycan’da üniversite okumaya gelen öğrencilerin sayısı yıllar geçtikçe daha da artmaktadır. Ülkede verilen kaliteli eğitim, alanında uzman kadrosu, düşük maliyetli zengin bir müfredat içeriği ile öğrenciler için cazip ülkelerden biridir. Bu ülkede okuyan öğrenciler sadece eğitim alanında değil sosyo – kültürel alanda da kendilerini değiştirip geliştirebilme fırsatı bulabilmektedir. Okul eğitiminin yanı sıra bireysel olarak da rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmekte, hobiler edinip, sosyal kulüplerde rol alabilmektedirler. Aynı zamanda sportif faaliyetlerde bulunabilmek için de geniş alanları ve fırsatları bulunmaktadır.

Azerbaycan Nüfusu

Azerbaycan Nüfusu

Azerbaycan’da üniversite okuyabilmek için

Azerbaycan’da üniversite okuyabilmek için EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi’nden destek alabilmek mümkündür. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi, yurtdışında okumak isteyen öğrencilere gerekli bilgi ve desteği vermektedir. Danışmanlık şirketi olarak en köklü ve en fazla bilgi birikimine sahip olan EuroStar, öğrencilerin ve ailelerin en büyük yardımcısı olarak alanında zirvededir.

Azerbaycan Nüfus

Azerbaycan’ın nüfusu, Kafkasya’da Ermenistan’dan sonra ikinci büyük nüfustur. 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu Azerbaycan’ı işgal ettiğinde nüfusu 2 milyona ulaştı. 1917 Rus Devrimi’nden sonra, bazı Azerbaycan toprakları Türkiye ve İran’ın bir parçası haline geldi ve nüfus kaybına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Azerbaycan’ın nüfusu 1,5 milyona düşmüştü. Azerbaycan 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazandığında nüfusu 7 milyona ulaştı. 2010 yılında, verilerin erişilebilirliğinin son yılı olan Azerbaycan’ın nüfusu 9,2 milyondu.

2010 nüfus sayımına göre Azerbaycan’ın nüfusu 2010’dan bu yana 467 bin artarak 9,2 milyon. CIA World Factbook verilerine göre Azerbaycan’ın 2018 yılı toplam nüfusu 9,3 milyondu. Bu artış, doğal artış ve net göçün yanı sıra pozitif bir doğum oranına dayanmaktadır. Ancak, negatif doğum oranı nedeniyle Azerbaycan’ın toplam nüfusu 2010 yılı seviyesinin altında kaldığından büyüme hızı yavaşlamaktadır. Hükümet, toplam nüfusunu artırmak için aile planlaması hizmetleri ve sağlık programları aracılığıyla daha fazla doğumu teşvik etmelidir.

Azerbaycan’ın yüksek doğum oranı kısmen yüksek doğurganlık oranından (bir kadının yaşamı boyunca sahip olduğu çocuk sayısı) kaynaklanmaktadır. Azerbaycan’da kaydedilen en yüksek doğurganlık hızı 2015 yılında kadın başına 6,1’dir. Azerbaycan’ın nüfusu artmasına rağmen, negatif doğum oranı nedeniyle 2010 seviyesinin altında kalmaktadır. Bu düşük oranı azaltmak ve toplam nüfusunu artırmak için hükümet, aile planlaması hizmetleri ve sağlık programları aracılığıyla aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmelidir.

Dini inançların yanı sıra temiz hava ve su gibi faktörler de sağlıklı bir nüfusa katkıda bulunur. Son yıllarda artan sanayileşme, çevreyi kömür ve petrol barakaları gibi zararlı maddelerle kirletmiştir. Sonuç olarak, insanlar sanayi bölgelerine yakın yaşamaktan kaçınıyor, bu da özellikle kırsal alanlarda daha düşük nüfus yoğunluğuna neden oluyor. Bununla birlikte, insanlar daha temiz hava ve su kaynakları arayan kırsal alanlardan şehirlere geri döndükçe, kentleşme son on yılda hızla arttı. Bu faktörler güçlü bir genel nüfusa katkıda bulunduğundan, hükümetler güçlü ve sağlıklı bir nüfus için çevre standartlarını iyileştirmeye çalışmalıdır.

Azerbaycan nüfusunun – 2010 seviyesinin altında kalsa da – istikrarlı bir şekilde büyüdüğü göz önüne alındığında, aile yoluyla daha yüksek doğumları teşvik ediyor planlama hizmetleri ve sağlık programları ihtiyatlı görünüyor. Azerbaycan halkının güçlü kalmasında dinin de rolü vardır. Her iki faktör de güçlü bir genel nüfusa katkıda bulunduğundan, aile planlaması hizmetleri ve sağlık programları aracılığıyla daha yüksek doğumların teşvik edilmesi Azerbaycan toplam nüfusunu artırmak için ihtiyatlı görünmektedir.

Puanla
[OY: 2 Ortalama: 3]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!