Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Yönetim Şekli, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesiştiği noktada yer alan en büyük ülke olan Azerbaycan da yönetim sekli parlamenterdir. Azerbaycan bünyesine bağlı olarak günümüzde de devam eden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Azerbaycan da demokratik cumhuriyetin temeli 1918 yılında atılmıştır....

Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Yönetim Şekli, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın kesiştiği noktada yer alan en büyük ülke olan Azerbaycan da yönetim sekli parlamenterdir. Azerbaycan bünyesine bağlı olarak günümüzde de devam eden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Azerbaycan da demokratik cumhuriyetin temeli 1918 yılında atılmıştır. Azerbaycan üniter bir anayasal cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Azerbaycan da çok partili demokratik sistem benimsenmiş olmasına karşın ülkede bu sistem tam olarak oturmamaktadır.

Azerbaycan günümüzde laik bir cumhuriyettir. Devlette en yüksek mertebe cumhurbaşkanıdır. Hükümetin başkanı ise başbakandır. Cumhurbaşkanı seçimi ülkede genel seçimler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ülkede elli adet üyeyi barındıran parlamento bulunmaktadır. BM(Birleşmiş Milletler) , BDT( Bağımsız Devletler Topluluğu ), IMF ( Uluslararası Para Fonu) ve NATO gibi uluslararası örgütlere Azerbaycan da üyedir. Azerbaycan da işsizlik ve intihar oranları oldukça düşüktür. Azerbaycan Cumhuriyetinin tek bayrağı, terk arması ve tek milli marşı bulunmaktadır. Azerbaycan terörle mücadele için kurulmuş olan uluslararası koalisyonların aktif bir üyesi konumundadır.

Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Yönetim Şekli

Azerbaycan Bağımsızlığı

1991 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Azerbaycan verimli tarım arazileri, doğalgaz, petrol, demir cevheri kaynakları açısından oldukça önemli konumdadır. Azerbaycan da yasama yürütme yargı organları birbirinden bağımsız şekilde görev yapmaktadır. Azerbaycan kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemektedir. Ülkede tek meclislilik sistemi hâkimdir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Meclisin kontrolündedir. Parlamento seçimleri beş yılda bir olmak üzere, Kasım ayının ilk pazar gününde gerçekleşmektedir.

 

Azerbaycan Yönetim Gücü

Azerbaycan, Hazar Denizi’nin güney kıyısında, Asya’nın kalbinde yer alan bir ülkedir. Diğer yedi ülke tarafından sınırlanmıştır ve toplam 1.005.040 mil kare alana sahiptir. Azerbaycan, Kafkas sıradağlarının bir bölümünü kaplar ve Hazar Denizi’ne ev sahipliği yapar. Arazi kurak ovalardan ve yoğun ormanlık dağlardan oluşur. Azerbaycan yüzeyinin yaklaşık yüzde 85’i çim veya diğer bitki örtüsü ile kaplıdır. Ülke, petrol ve doğal gaz gibi zengin doğal kaynaklara sahiptir. Orta Asya’nın kavşak noktasındaki stratejik konumu, onu bölgeyi yöneten imparatorlukların önemli bir parçası haline getirdi.

Eski Romalılar, Azerbaycan’ı Avrupa ve Asya arasında bir geçiş noktası olarak kullandılar. Worldolla döneminde başkent bir ticaret merkezi olarak kurulmuştur. Şehir, Hindistan, Çin ve Roma arasında seyahat eden tüccarlar için bir mola yeri olarak hizmet etti. Zamanla şehir önemli bir ticaret merkezi haline geldi ve sonunda Azerbaycan’ın başkenti oldu. Şehir bir ticaret merkezi olarak hizmet etmenin yanı sıra, işgal orduları için bir askeri üs olarak da hizmet vermiştir. Bu, bugünkü şehirdeki birçok binanın neden I. Dünya Savaşı sırasında inşa edildiklerine dayandığını açıklıyor. Konumu ve tarihteki rolü arasında, Azerbaycan’ın bu kadar ilginç bir ülke olması şaşırtıcı değil.

Azerbaycan Sovyet’ten bağımsızlığını kazandığından beri Birlik 1991 yılında siyasi istikrarsızlıkla boğuşmuştur. Pek çok kişi, bu ülkenin kendi işlerini dış etki olmaksızın yürütmeye hazır olup olmadığını sorguladı. Azerbaycan 1998’den beri beş farklı cumhurbaşkanına katlandı, bu da istikrarlı bir hükümet kurmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu istikrarsızlık, işletmelerin liderlerinin iktidarda kalıp kalmayacağı veya devrilme konusunda herhangi bir şansa sahip olamamaları nedeniyle ekonomik sorunlara yol açtı. Bu sorunlara rağmen, Azerbaycan son 20 yılda bağımsız bir ülke olma yolunda büyük adımlar attı.

Azerbaycan’ın siyasi istikrarsızlığıyla ilgili olumlu bir şey, ekonomik büyümeye yol açmasıdır – en azından bazı insanlar için. Azerbaycan istikrarsız olmasına rağmen, Güney Asya ve Doğu Avrupa’da en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahiptir. Güçlü ekonomi, tüm vatandaşlar için yüksek yaşam standartlarına yol açtı ve işletmelerin barış içinde çalışması için uygun bir iş ortamı yaratılmasına yardımcı oldu. Bu büyüme, bu yeni siyasi belirsizlik ve ekonomik büyüme ortamında sermayelerinin değerini koruyacağına inanan yabancı yatırımcıları cezbetmiştir.

Bugün bildiğimiz kadarıyla, bağımsızlık Azerbaycan’ın sorunlarını çözmemiş gibi görünüyor. onları daha da kötüleştirdi! Ülke, liderleri hükümeti etkin bir şekilde yönetmeye odaklanamayacak kadar birbirleriyle savaşmakla meşgul olduğu için istikrarsız kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, ileriye bakmak, siyasi kargaşanın hükümet çabalarını tüm vatandaşlar için altyapı ve ekonomik koşulları iyileştirmeye odaklamaya yetecek kadar azaldığında, Azerbaycan’ın Orta Asya’daki en müreffeh ülkelerden biri olabileceğini ortaya koyuyor.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!